"; $banner [2]= ""; $banner [3].= "\n"; $banner [3].= "\n"; // ********COMPTE !!! SI AFEGIM O TREIEM BANNERS, MODIFICAR LA XIFRA DE MT_RAND // mostra el banner assignat al número aleatori //echo $banner[$numero]; //banner fix echo $banner[3]; ?>